Vertrouwenspersoon – Els Driessen

Els Driessen is te bereiken via edriessen@sesamadviseur.nl

Sociale veiligheid en integriteit vinden wij bij stichting READY belangrijk. Wij willen een veilige omgeving zijn voor alle medewerkers en deelnemers van READY en grensoverschrijdend gedrag zo veel als mogelijk voorkomen. Er zijn verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag: ongewenst seksueel gedrag, pesten, intimidatie, agressie, discriminatie en financieel grensoverschrijdend gedrag. Soms gaat het wel eens mis, of bijna. Natuurlijk kun je altijd terecht bij iemand van de stichting zélf. Maar soms kun je met vragen of zorgen zitten die je liever (nog) vertrouwelijk houdt. Omdat je niet weet wat je er mee moet. Omdat het over een collega gaat of over een medewerker van de stichting. Het kan dan een opluchting zijn om te praten met iemand waarbij je zeker weet dat een gesprek vertrouwelijk blijft.

Wil je meer weten over Els, kijk dan haar profiel op LinkedIn.