Deelnemers Comunity Heroes 070 delen enthousiasme

Terwijl de wervingscampagne voor het vervolg van Community Heroes 070 alweer is begonnen, is dit een goed moment om terug te kijken op het eerste traject. Het is een soort ‘rollercoaster’ geweest met vooral positieve uitkomsten. Omdat het een pilot is letten we op zaken die goed gaan en wat er beter kan. Van de acht stadsdelen in Den Haag zijn er uiteindelijk in zeven stadsdelen teams gevormd. Deze teams hebben verschillende soorten activiteiten georganiseerd met geweldige resultaten voor zowel de deelnemers als het stadsdeel zelf. Zie hieronder de video van stadsdeel Centrum of bekijk op YouTube de video’s van alle stadsdelen.

 

Impact van het project

Wat ons het meest zal bijblijven en iets dat ons zeker inspireert is de impact die het project heeft gemaakt. Ten eerste op de jongeren zelf: uit de diverse interviews, maar ook uit andere reacties komt naar voren dat de deelnemers zich serieus genomen voelen en de aandacht krijgen die ze nodig hebben en verdienen. Ook geven ze aan veel geleerd te hebben op het gebied van organiseren, netwerken, verantwoordelijkheid nemen en persoonlijke ontwikkeling.

In Den Haag heeft Community Heroes 070 indruk gemaakt. Dit komt door de enthousiaste verhalen van jongeren en lifecoaches, maar ook door de video’s, artikelen en de geweldige award uitreiking in Pathe. We mogen inmiddels de staatssecretaris Paul Blokhuis en de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal tot onze fans rekenen. Het vervolg is alweer begonnen en brengt ons weer nieuwe uitdagingen en kansen. We nemen ze graag aan om Community Heroes 070 nog beter en mooier te maken. 

Ben jij of ken jij iemand die graag mee wilt doen aan Community Heroes 070? Aanmelden kan hier!

Prijsuitreiking met deelnemers op podium

Prijsuitreiking met deelnemers en organisatie.