Waar staat READY voor?

Bij READY geloven we dat iedereen talent heeft. We gebruiken de motivatie om iets te doen voor een ander als middel om aan deze talenten te werken. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee eigenwaarde vergroten. Hierbij is ‘samen’ een belangrijk kernwoord. De samenleving is divers. Elk persoon is anders en van iedereen kan geleerd worden. Er zijn altijd raakvlakken en overeenkomsten te vinden tussen verschillende mensen. Een divers team met een gezamenlijk doel zorgt voor inclusiviteit, een netwerk en vriendschappen die je nooit had verwacht. Dat is waar READY voor staat!

Jongeren hebben een plek nodig waar zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Vaak hebben ze niet de kans gehad om hun talent of kennis te laten zien. Bij READY is diversiteit het middel voor inclusiviteit. Dit geldt voor de hele organisatie. De missie, visie, strategie en cultuur ademt dit uit. READY is een inclusieve organisatie waarbinnen alle talenten optimaal worden benut en ontwikkeld. Zowel die van de deelnemers als van de mensen binnen de organisatie.

Talentontwikkeling voor een betere samenleving
Iedereen doet ertoe en heeft talent. Jongeren bewandelen bij READY individueel of in groepsverband hun eigen route waarbij ze talenten ontwikkelen en zich op hun eigen unieke manier inzetten voor een mooiere samenleving.

Inclusiviteit door diversiteit
We streven bij READY naar een cultuur van inclusiviteit. Binnen onze organisatie moet iedereen – ongeacht (etnische) achtergrond, seksuele geaardheid, opleidingsniveau, geloofsovertuiging of arbeidsbeperking – een plek hebben om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Sterker nog, dit is de kracht van READY. Wij zijn ervan overtuigd dat het bevorderen van een inclusieve cultuur waarin iedereen kansen heeft om te groeien en bijdraagt aan een betere samenleving. Vertrouwen hebben en verantwoordelijkheid nemen staan bij ons centraal. We gebruiken de talenten van onze doelgroepen en hun sociale omgeving op een manier waardoor zij optimaal kunnen meedoen en bijdragen aan de maatschappij.

Jongeren staan centraal!
Het uitgangspunt is dan ook: De dienstverlening van READY is maatschappelijk relevant en biedt altijd toegevoegde waarde voor jongeren. We willen dat het duidelijk is wat READY doet, waarom we het doen, hoe we het doen en voor wie we het doen.

Wil je met ons in contact komen? Vul dan onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.