Direct naar content

Raad van Toezicht

Functie en werking

RVT

De Raad van Toezicht van de Stichting READY is officieel geïnstalleerd op 5 juli 2022. De drie leden van de Raad adviseren over toekomstig beleid en denken mee over de positionering van stichting READY. De Raad van Toezicht houdt de directeur scherp op het behalen van de doelstellingen. De leden van de Raad beschikken over kennis en ervaring en worden voorzien van de juiste informatie door de directeur. De Raad van Toezicht overlegt 4 keer per jaar. Relevante documenten die door de Raad van Toezicht zijn vastgesteld vind je terug onderaan deze pagina. Maak kennis met de leden van de Raad van Toezicht.

Ruud Gommers

Raad van Toezicht voorzitter

Danny Krijgsman

Raad van Toezicht lid - portefeuille HRM en Kwaliteit

Bart van Iersel

Raad van Toezicht lid - portefeuille Financiën

Welke taken heeft de Raad van Toezicht?

  • Goedkeuren van begroting, jaarverslag, strategisch meerjarenplan
  • Controleren op naleven van de wet door het bestuur en code Good Governance
  • Controleren of subsidiegeld op de juiste manier wordt aangevraagd en besteed
  • Verslag doen over het eigen raadswerk in een jaarverslag

Ruud Gommers

Voorzitter

Mijn naam is Ruud Gommers en ik ben momenteel Directeur Bedrijfsvoering bij een scholenstichting voor Primair Onderwijs en kinderopvang. Ik heb altijd een sterke betrokkenheid gevoeld bij jongeren die kans op ontwikkeling zelf willen aangaan. Daarom zit ik bij Stichting READY prima op mijn plek als voorzitter van de RvT. Bovendien vind ik het leuk om toezicht te houden bij READY en de stichting tevens verder te helpen met allerhande adviezen en opgedane kennis.

Danny Krijgsman

Lid - Portefeuille HRM en Kwaliteit

Mijn naam is Danny Krijgsman-Essers. Ik ben werkzaam voor het primair onderwijs als Hoofd Personeel, Onderwijs en Kwaliteit. Mijn drijfveer is het bieden van ontwikkelkansen voor medewerkers en leerlingen. Dat is ook mijn drive om deel te nemen aan de Raad van Toezicht bij Stichting READY voor jongeren kansen voor talentontwikkeling en een springplank voor hun toekomst bieden!

Bart van Iersel

Lid - Portefeuille Financiën

Ik ben Bart van Iersel en het dagelijks leven ben ik werkzaam binnen de stichting Brainport Smart District die zich richt op de ontwikkeling van de Wijk van de Toekomst. Ik vind het belangrijk dat mensen zich positief kunnen ontwikkelen en daarmee zichzelf en de wereld waarin wij leven een stukje beter kunnen maken. Daar sluiten de activiteiten van Stichting READY wat mij betreft prachtig op aan!