Terugblik Community Heroes 070 traject 1

Terwijl de wervingscampagne voor het vervolg van Community Heroes 070 alweer is begonnen, is dit een goed moment om terug te kijken op het eerste traject. Het is een soort 'rollercoaster' geweest met vooral positieve uitkomsten. Omdat het een pilot is letten we op zaken die goed gaan en wat er beter kan. Van de